List of Sites of Special Scientific Interest in Gwynedd


This is a list of the Sites of Special Scientific Interest (SSSIs) in the Gwynedd Area of Search (AoS).[1]

Map of Gwynedd within Wales

Sites


 • Mawddach Estuary
 • Aberdunant
 • Abergeirch
 • Afon Ddu
 • Afon Dyfi ger Mallwyd
 • Afon Dyfrdwy (River Dee)
 • Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd
 • Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn
 • Afon Seiont
 • Amnodd-Bwll Stream Section
 • Arthog Hall Woods
 • Barmouth Hillside
 • Benallt Mine and Nant y Gadwen
 • Berwyn
 • Broadwater
 • Bryn Coch a Chapel Hermon
 • Bryn Glas Quarry
 • Bryn y Gwin Isaf
 • Bryn-llin-fawr
 • Cadair Idris
 • Caeau Bwlch
 • Caeau Tan y Bwlch
 • Caeau Tyddyn Dicwm
 • Caerau Uchaf
 • Cappas Lwyd
 • Carreg y Llam
 • Castell Prysor
 • Cefndeuddwr
 • Ceunant Aberderfel
 • Ceunant Cynfal
 • Chwarel Cwm Hirnant
 • Chwarel Gwenithfaen Madoc
 • Chwareli Gelli-grin
 • Clogwynygarreg
 • Coed Aber Artro
 • Coed Afon Pumryd
 • Coed Cors y Gedol
 • Coed Cwmgwared
 • Coed Dinorwig
 • Coed Elernion
 • Coed Graig Uchaf
 • Coed Llechwedd
 • Coed Lletywalter
 • Coed Tremadog
 • Coed y Gofer
 • Coed y Rhygen
 • Coedydd Aber
 • Coedydd Abergwynant
 • Coedydd Afon Menai
 • Coedydd Beddgelert a Cheunant Aberglaslyn
 • Coedydd De Dyffryn Maentwrog
 • Coedydd Dyffryn Ffestiniog (Gogleddol)
 • Coedydd Dyffryn Wnion
 • Coedydd Nanmor
 • Coedydd Nantgwynant
 • Cors Barfog
 • Cors Geirch
 • Cors Graianog
 • Cors Gyfelog
 • Cors Hirdre
 • Cors Llanllyfni
 • Cors Llyferin
 • Cors y Sarnau
 • Cors y Wlad
 • Craig y Benglog
 • Craig yr Aderyn (Birds rock)
 • Craig-y-don
 • Craig-y-Garn
 • Cregennen a Pared y Cefn Hir
 • Cutiau
 • Cwm Cynfal
 • Cwm Dwythwch
 • Dinas Dinlle
 • Dol-cyn-afon
 • Dolorgan Barn
 • Dyfi
 • Eithinog
 • Eryri
 • Ffriddoedd Garndolbenmaen
 • Foel Gron a Thir Comin Mynytho
 • Foel Gron Stream Sections
 • Foel Ispri
 • Gallt y Bwlch
 • Ganllwyd
 • Glanllynnau a Glannau Pen-ychain i Gricieth
 • Glannau Aberdaron
 • Glannau Tonfanau i Friog
 • Glaslyn
 • Glyn Cywarch
 • Glynllifon
 • Gwydir Bay
 • Gwynfynydd
 • Hermon Copper Bog
 • Llafar River Sections Trychiad Afon Llafar
 • Llwyn iarth
 • Llwyn y Coed
 • Llyn Glasfryn
 • Llyn Gwernan
 • Llyn Padarn
 • Llyn Peris
 • Llyn Tegid
 • Llystyn Isaf
 • Maes Meillion a Gefail y cwm
 • Migneint - Arenig - Dduallt
 • Moel Hebog
 • Moel Tryfan
 • Moelwyn Mawr
 • Moelypenmaen
 • Morfa Abererch
 • Morfa Dinlle
 • Morfa Dyffryn
 • Morfa Harlech
 • Mountain Cottage Quarry
 • Muriau Gwyddelod
 • Mwyngloddiau Llanfrothen
 • Mwyngloddiau Wnion a Eglwys Sant Marc
 • Mynydd Penarfynydd
 • Mynydd Tir y Cwmwd ar Glannau at Garreg Imbill
 • Nant y Graean a Nant Ganol
 • Ogof Ddu
 • Pant Cae Haidd
 • Pant y Panel
 • Pen Benar
 • Penmaen
 • Penmaenuchaf Hall
 • Porth Ceiriad Porth Neigwl ac Ynysoedd Sant Tudwal
 • Porth Dinllaen i Borth Pistyll
 • Porth Towyn i Borth Wen
 • Rhinog
 • Rhiw-for-fawr
 • Rhosgyll Fawr
 • Rhyllech Uchaf
 • Talhenbont
 • Tan y Grisiau
 • Tiroedd a Glannau Rhwng Cricieth ac Afon Glaslyn
 • Traeth Lafan
 • Trum y Ddysgl
 • Trychiad Ffordd Coed Llyn y Garnedd
 • Trychiad Ffordd Craig Fach
 • Trychiad ffordd Moel Hafod Owen
 • Tryweryn River Sections
 • Ty Bach Ystlumod
 • Tyllau Mwn
 • Tyn-Llan
 • Wern Road Section
 • Wig Bach ar Glannau i Borth Alwm
 • Y Foryd
 • Ynys Enlli
 • Ynysoedd y Gwylanod - Gwylan Islands
 • Yr Arddu
 • Yr Eifl

References


 1. "County search of SSSIs". Countryside Council for Wales. Archived from the original on 5 March 2014. Retrieved 24 August 2012.