List of schools in Anglesey


This is a list of schools in the Isle of Anglesey County in Wales.

Primary schools


 • Ysgol Beaumaris
 • Ysgol Gynradd
 • Ysgol Bodffordd
 • Ysgol Bogorgan
 • Ysgol Bryngwran
 • Ysgol Bryngwran
 • Ysgol Brynsiencyn
 • Ysgol Caergeiliog
 • Ysgol Cemaes
 • Ysgol Corn Hir
 • Ysgol Cybi
 • Ysgol Cylch y Garn
 • Ysgol Dwyran
 • Ysgol Esceifiog
 • Ysgol Ffrwd Win
 • Ysgol Garreglefn
 • Ysgol Goronwy Owen
 • Ysgol Gymuned y Fali
 • Ysgol Gynradd Amlwch
 • Ysgol Kingsland
 • Ysgol Llanbedrgoch
 • Ysgol Llandegfan
 • Ysgol Llanfachraeth
 • Ysgol Llanfairpwllgwyngyll
 • Ysgol Llanfawr
 • Ysgol Llanfechell
 • Ysgol Llaingoch - Closed in 2017
 • Ysgol Llangaffo
 • Ysgol Llangoed
 • Ysgol Llannerch-Y-Medd
 • Ysgol Henblas
 • Ysgol Moelfre
 • Ysgol Morswyn
 • Ysgol Niwbwrch
 • Ysgol Parc Y Bont
 • Ysgol Pencarnisiog
 • Ysgol Pentraeth
 • Ysgol Penysarn
 • Ysgol Rhoscolyn
 • Ysgol Rhosneigr
 • Ysgol Rhosybol
 • Ysgol Santes Fair
 • Ysgol Talwrn
 • Ysgol y Borth
 • Ysgol y Ffridd
 • Ysgol y Graig
 • Ysgol y Tywyn

Secondary schools


Special schools


 • Ysgol y Bont